صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   کارگاه پــایان نامه نویسی

 

 

 

 

 


 

کارگاه پایان نامه نویسی

 

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

کارگاه پایان نامه نویسی

PN

8  ساعت

60000

 

هدف دوره :

 

·     نرم در این دوره شیوه های مفید و کاربردی نگارش پایان نامه و نحوه استخراج مقالات از پایان نامه تدریس خواهد شد. آموزش اصول علمی انجام پژوهش و ارائه آن در یک قالب و ساختار مدّون و نیز روند درست و منطقی انجام پایان نامه از اهداف این دوره است. این کارگاه که بر اساس اصول استاندارد « پایان نامه نویسی» و با نگرش استخراج مقاله، طراحی شده است.

 

 

محتوای دوره :

آشنایی فصل ۱: تکنیک های انتخاب موضوع، انتخاب منابع، نحوه جستجو و
فصل ۲ : نحوه شناسایی و انتخاب درست اساتید راهنما، مشاور و همکار طرح
فصل ۳: تکنیک های ظریف در پایان نامه و طرح تحقیقاتی

فصل 4: کاربرد نرم افزار های Word و Endnote درمنبع نویسی شناسائی کلمات کلیدی موضوع  (Key Words)

فصل 5:  فنون نگارش ادبی پایان نامه
فصل 6: تکنیک های لازم برای ارائه موفق در جلسه دفاع (نحوه چیدمان مطالب در پاورپوینت و ارائه مطلوب آنها)
فصل 7: نحوه استخراج مقاله از پایان نامه


 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "